• Flickr
  • Youtube
  • White LinkedIn Icon

19.11.2019

GRANDIOR PRAGUE

Řečníci 2019

11

ČEŠTÍ A ZAHRANIČNÍ OBOROVÍ EXPERTI 

 

01

Dynastická správa rodinného Bohatství

Constantin Kinský

český šlechtic a mecenáš

Constantin Kinský se narodil v Paříži, jako potomek slavného šlechtického rodu.
Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market.

Jan Pavelka

Předseda Asociace rodinných firem

Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.

02

Prvky pro zachování rodinného majetku

03

Rizika při správě rodinného majetku

Řečníka zveřejníme 1.10.

Pozice

Medailonek řečníka

Stanislav Servus

Advokát Eversheds Sutherland a přenášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE

Stanislav Servus je autorem knížky "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.

04

Význam rodinné ústavy při nástupnictví

Family office a jeho využití v praxi

03

Řečníka zveřejníme 27.09

Pozice

Medailonek řečníka

01

Dynastická správa rodinného Bohatství

Constantin Kinský

český šlechtic, mecenáš a podnikatel

Constantin Kinský se narodil v Paříži, jako potomek slavného šlechtického rodu.
Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market.

Jan Pavelka

Předseda Asociace rodinných firem

Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.

02

Prvky pro zachování rodinného majetku

03

Rizika při správě rodinného majetku

Řečníka zveřejníme 1.10.

Stanislav Servus

Advokát Eversheds Sutherland a přenášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE

Stanislav Servus je autorem knížky "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.

04

Význam rodinné ústavy při nástupnictví

Family office a jeho využití v praxi

05

Řečníka zveřejníme 27.09

Téma: Family office a jeho využití při správě rodinného majetku v praxi

Peter Kováčik

Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.

Peter má 15 let  zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.

06

Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku

Hladký přechod bohatství mezi generacemi

07

Olivia Cooper

Vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office at Meaby & Co

Olivia má rozsáhlé znalosti a zkušenosti s globálním poradenstvím multigeneračního plánování majetku. Jednotlivcům i rodinám radí ve všech aspektech souvisejících s vytvářením Family Office. Její klienti jsou osobnosti od celebrit až po vrcholový management z mnoha různých zemí, kdy každý z nich má své individuální požadavky a potřeby.

Petr  Šimčák

Amundi Czech Republic Asset Management

Petr Šimčák je zástupcem ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic Asset Management. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů v Praze, Paříži a Londýně. V roce 2006 získal certikát CFA (Charted Financial Analyst).

08

Alokace majetku nejbohatších lidí

Role správce majetku ve 21. století

09

Zahraniční řečník 

Zveřejníme 27.09. 2019

Téma: Role a odpovědnost správce majetku ve 21.století s pohledu ESG - společensky odpovědného investování.

Řečníka připravujeme

Zveřejníme 10.10.2019

Téma: Růst bohatství Čechů a tržní příležitosti.

10

Růst bohatství Čechů a tržní příležitosti

Family office a jeho využití v praxi

05

Řečníka zveřejníme 27.09

Peter Kováčik

Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.

Peter má 15 let  zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.

06

Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku

Peter Kováčik

Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.

Peter má 15 let  zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.

06

Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku

Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.

Petr  Šimčák

Amundi Czech Republic Asset Management

Petr Šimčák je zástupcem ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic Asset Management. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů v Praze, Paříži a Londýně. V roce 2006 získal certikát CFA (Charted Financial Analyst).

08

Alokace majetku nejbohatších lidí

Program

09:30

Registrace a Welcome Coffee

1. ČÁST

RIZIKA A KONFLIKTY JAKO NEVYHNUTELNÁ SOUČÁST SPRÁVY RODINNÉHO BOHATSTVÍ

10:00

Úvodní slovo moderátora a pořadatele

Rizika při správě rodinného majetku

Základní prvky a strategie pro zachování, řízení a růst rodinného bohatství 

Přístup dynastických rodin ke správě a zachování rodinného bohatství

Panelová diskuze mezi řečníky 1. bloku a účastníky

12:00

Oběd

2. ČÁST

PRVKY SPRÁVY RODINNÉHO BOHATSTVÍ V PRAXI

13:00

Jak pracovat s klienty, aby dosáhli hladké správy rodinného majetku a přechodu bohatství mezi generacemi?

Svěřenský fond a jeho praktická role ve strategii ochrany a správy rodinného majetku

Význam rodinné ústavy v konceptu plánování nástupnictví

Jste opravdu připraveni na předání majetku?

Panelová diskuze mezi řečníky 2. bloku a účastníky

15:10

Coffee Break

3. ČÁST

SPRÁVA RODINNÉHO BOHATSTVÍ VE 21. STOLETÍ

15:30

Role a odpovědnost správce  majetku ve 21.století

Alokace majetku nejbohatších lidí a zákonitosti úspěšné investiční strategie

Vývoj bohatství Čechů a jak uchovat hodnotu peněz v dobách finanční recese

Panelová diskuze mezi řečníky 3. bloku a účastníky

17:30

Networking + Coffee Break

O konferenci

Správa rodinného majetku

I v dnešní turbulentní době zůstává rodina stále

důležitou společenskou jednotkou. I když moderní ekonomika přináší řadu výzev a rizik spojených se správou rodinného majetku, je překvapivé, že 90% ztrát rodinného bohatství je přičítáno vnitřním konfliktům v rodině nebo chybnému chování jednotlivých členů nežli vnějším tržním okolnostem.

 

Ačkoliv statistiky dokazují, že největší hrozbou pro rodinný majetek jsou členové další generace, pokrok rodin v plánování nástupnictví nebo v gramotnosti jednotlivých členů rodiny je pomalý a opakovaně se dopouštějí již známých chyb.

 

Tato jedinečná akce vám pomůže objevit různé prvky pro správu rodinného majetku, rozvíjet vaše schopnosti, být jistější a lépe připraveni na odpovědnost související se správou rodinného majetku.
 

 
 

01

11

120

DEN
ŘEČNÍKŮ
ÚČASTNÍKŮ

01

Dynastická správa rodinného bohatství

Constantin Kinský

český šlechtic, mecenáš a podnikatel

Constantin Kinský se narodil v Paříži, jako potomek slavného šlechtického rodu.
Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market.

Jan Pavelka

Předseda Asociace rodinných firem

Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.

02

Prvky pro zachování rodinného majetku

03

Rizika při správě rodinného majetku

Naděžda Petrů

Vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS Praha

Působí jako vedoucí Katedry řízení podniku a odborný asistent na VŠFS v Praze. Věnuje se problematice řízení rodinných firem, vytváření business modelů a je autorkou disertační práce s názvem Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva. V roce 2018 zastávala pozici manažera marketingové komunikace AMSP v projektu "Rok rodinného podnikání". 

Stanislav Servus

Partner Eversheds Sutherland a přednášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE

Stanislav Servus je autorem knihy "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.

04

Význam rodinné ústavy při nástupnictví

Jste připraveni na předání majetku?

05

Ondřej Popelka

V J&T pracuje od roku 2006. V letech 2010 - 2013  vedl privátní bankovnictví ve švýcarské J&T BANK s plnou zodpovědností za jeho provoz, působení a rozvoj. Po návratu do České republiky působí Ondřej Popelka na pozici zástupce ředitele J&T Family Office, kde pro klienty z nejvyššího segmentu řeší multigenerační správu majetku.

Zástupce ředitele a člen představenstva J&T Family Office

Peter Kováčik

Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.

Peter má 15 let  zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.

06

Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku

Hladký přechod bohatství mezi generacemi

07

Olivia Cooper

Vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office at Harrison Clark Rikerbys

Olivia Cooper je vedoucí oddělení Private Wealth a Family Office v Londýnské právní firmě Harrison Clark Rikerbys. Má rozsáhlé zkušenosti s globálním poradenstvím jednotlivcům a rodinám s ultra vysokou hodnotou čistého jměním. Olivia je často vyzývána k poradenství rodinným firmám po celém světě v otázkách mezinárodního plánování majetku a nástupnictví včetně zřízení i správy Family Office.

Petr  Šimčák

Amundi Czech Republic Asset Management

Petr Šimčák je zástupcem ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic Asset Management. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů v Praze, Paříži a Londýně. V roce 2006 získal certikát CFA (Charted Financial Analyst).

08

Alokace majetku nejbohatších lidí

Role správce majetku ve 21. století

09

Ivona Butcher

CEO Beire a ex-VP hedgeového fondu

na Wall Street

Ivona pracovala jako Vice President Magnitude Capital v New Yorku, kde spustila tři investiční fondy. Spolupráce se světovými investory ji přivedla k tématu společensky odpovědného investování nejprve na akciových trzích a později ve fondech soukromého kapitálu. Nyní Ivona vede výstavářskou společnost Beire, s.r.o., kterou koupila s dalšími investory v rámci prvního českého search fondu.

Pavel Kohout

Zakladatel fondu Quant a autor klíčového algoritmu pro jeho řízení

Pavel Kohout je zakladatel fondu Quant. Publikuje v řadě českých i zahraničních médií a napsal několik knih o investování. Pro společnost PPF napsal optimalizční program pro druhou vlnu kuponové privatizace. Působil jako poradce českých ministrů financí a v letech 2009 až 2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV). 

10

Vývoj bohatství Čechů a jak na recesi

Úvodní slovo pořadatele

11

Pavel Kolář

Předseda Komory svěřenských poradců a správců České republiky

Pavel je generálním sekretářem KSPS ČR a jedním ze zakladatelů společnosti Svěřenská správa. Od roku 2014 se jako Senior Trust Advisor specializuje na správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu s přesahem do souvisejících oborů. Má rozsáhlé zkušenosti s celým procesem trust managementu a podílel se na zakládání Family Trust pro významné české rodiny. 

Tomáš Horák

Moderátor konference

Má za sebou moderaci několika prestižních mezinárodních eventů (např. pro PepsiCo, Hyundai, Corinthia Hotels) a zkušenosti s moderováním v rádiu (primetime na Hitrádiu City) a v TV (TV Praha). 

12

Moderátor konference a panelových diskuzí

Zaměření akce 

FAMILY GOVERNANCE

50 %

TRUST MANAGEMENT

20 %

FAMILY OFFICE

15 %

WEALTH MANAGEMENT

15 %

II. ROČNÍK

2018

Ochutnejte jedinečnou atmosféru

konference Trust & Wealth Management, která proběhla v roce 2018 za účasti předních řečníků z oboru správy cizího majetku.

Vstupenky

Vyprodáno

Prvotřídní catering

Simultánní tlumočení

Video záznam přednášek

Networking

Přístup na všechny 3 části konference

REGULAR

Prvotřídní catering

Video záznam přednášek

Networking

Vyprodáno

Přístup na všechny 3 části konference

Simultánní tlumočení

30 ks

LATE BIRD

5.900,- Kč

Prvotřídní catering

Video záznam přednášek

Networking

Vypodáno

Přístup na všechny 3 části konference

Simultánní tlumočení

Ke každé vstupence automaticky získáte přístup k 16 hodinám video záznamů přednášek řečníků z konference TWM ročníku 2017 a 2018.

TRUST & WEALTH

MANAGEMENT

2017   2018

EARLY BIRD